LANDSBYERNE RAMLØSE OG TISVILDE

En oplevelsesrig dag. Turen går gennem de naturskønne områder Ellemosen, Tibirke og Tisvilde Hegn.

I Tisvildeleje er Skt. Helenes Grav et besøg værd. 
Den korte rute måler ca. 19 km. 
Den lange rute er på ca. 23 km

Ramløse

Ramløses navn hentyder til de fugtige enge, som fandtes mellem kirken og Arresø. Byen udviklede sig rigtig godt gennem middelalderen og op til tiden for de store landboreformer.

Hyrdehøj og Attershøje

Hyrdehøj og Attershøje er markante bronzealderhøje fra 1500-1100 f.Kr. Først møder man Hyrdehøj, der er 5,5 meter høj. Det er tilladt at gå over marken og op på højen – følg afmærkning på træpæl. Højen har været anvendt som baun, dvs. til at signalere mellem sognene.

Handskehøj siges at være fyldt med troldfolk, der spiller musik, men den ligger lidt fra ruten, så man hører det nok ikke. Senere svinger en græssti sig op til Attershøje, hvor de 2 høje (4 og 4,5 meter) skjules lidt af et brombærkrat. Men fra vestsiden er der en pragtfuld udsigt over Ellemosen med Tibirke Bakker i baggrunden og Arresø ude i horisonten mod syd. Når der ikke er afgrøder på marken kan man gå op på højene.

Tibirke i sigte

Vi følger Oldtidsvejen, som løber gennem Ellemosen og Holløse Bredning mod Tibirke Kirke. I 1100-tallet blev den opført på det gamle offersteds/helligkildes placering. Allerede på lang afstand toner Tibirke Kirkes tårn frem omgivet af Tibirke Bakker, Tisvilde Hegn og Lundene – alt sammen vest for Bækkebrovej.


Hvis man er en større gruppe, som i forvejen har en aftale med ejeren af stutteriet Tirsvæld, Søren Grene, er der mulighed for at slå et smut inden om gården før man krydser vejen. Her kan man se et smukt murmaleri, som i billeder fortæller egnens historie. Maleriet er udført af Tanja Baltzer. 

På den modsatte side af Bækkebrovej, nedenfor kirken, springer Toftebrokilden (Tofte Kilde) ud af sandbjerget med sit okkerholdige vand, som imidlertid kan drikkes. Kilden kaldtes tidligere for Tirs Væld, og er en af helligkilderne på Pilgrimsruten Tisvildevejen.

Seværdigheder og særlige historiske islæt

på etapen mellem Ramløse – Tisvilde

Tisvilde hegn

Tisvilde Hegn er et naturområde, der strækker sig fra Tisvildeleje langs kysten til Asserbo og Liseleje. Naturområdet er helt unikt med den meget varieret rigdom på fugle, insekter og botanik. 

Skoven begynder ved Ramløse å 2 km vest for byen. Den blev plantet oven på et metertykt lag af flyvesand, som havde lagt flere landsbyer øde. Man forsøgte på mange måder at standse sandet i at begrave huse og marker. 

Tilplantningen af området blev påbegyndt omkring år 1800 og på grund af de varierende jordbundsforhold, måtte man udplante forskellige typer af træer. Derfor finder man i dag både arealer med bøg og eg, og arealer med gran og fyr.

© Daniel Overbeck for VisitNordsjælland

Området har en utrolig spændende historie, som går helt tilbage til 1100-tallet, hvor Biskop Absalon byggede Asserbo Kloster, senere Asserbo Slot. De mange spændende fortællinger kan man næsten sanse, når man går ad Oldtidsvejen i Holløse Bredning. Området blev i 1500 til 1700-tallet, omtrent lagt øde af den store sandflugt. I starten af 1700-tallet begyndte man arbejdet med at stoppe sandflugten og det lykkedes i 1730’erne.

Troldeskoven med op til 200 år gamle fyrretræer, som med tiden er blevet forkrøblet af både vind, vejr og angreb af skadedyr, er et fantastisk sted at færdes.

Du går til Tisvilde ad vejen med de gamle sommerhuse på din højre side, og med skoven på din venstre side. Grænsen mellem skov og bebyggelse er mange steder smukt kantet af et stengærde og en lang række gamle egetræer, der følger dig helt til Tisvilde.

Efter en hvilepause ved Helene Kilde, fortsætter du på stien op ad bakken. Stien fører dig ud på Strandvejen, hvor Helenekilde Badehotel ligger til højre. Det blev bygget i 1896 af Højesteretssagfører Fr. Grüner, der i sølvbryllupsgave forærede sin hustru boligen som sommerhus residens. I 1904 blev huset omdannet til Badehotel og har siden fungeret som sådan.


Ad Strandvejen fortsætter du forbi Helenekildevej til Strandbakkevej, som du følger og når ud til Hovedgaden. 
Når du er fremme ved Tisvilde er din vandring ad Pilgrimsruten Tisvildevejen ved at være bragt til ende. 

 

Tibirke Bakker

Tibirke Bakker blev dannet under sandflugten, der tog fat i midten af 1500 tallet og siden lagde egnen øde og forladt hen. Fra det smukt kuperede landskabs højeste punkt Udsigten, 57 meter over havets overflade, er der vid udsigt over landskabet til flere kirketårne og til Arresø. I klart vejr kan man endda se helt til Kullen på Svenskekysten.

Det er en stor oplevelse at gå rundt i det fredede område med de mange smukke huse og den særlige natur, der findes i dette område. Naturstyrelsen har naturpleje i Tibirke, hvilket betyder at området afgræsses af får, så træer og buske holdes nede. Dette gør at der mellem husene næsten udelukkende ses lyngbakker og enebærtræer.

Ramløse Kirke

Ramløse kirkes historie går tilbage til det 12. århundrede, idet den første gang er omtalt i 1211, men regnes for at være en del ældre.

Allerede tidligt besad Roskildebiskoppen en fogedgård i Ramløse, hvor biskop Rike ifølge Saxos Danmarks krønnike blev dræbt i 1139. Denne fogedgård – Hovgården – lå ikke på den nuværende Hovgårds plads, men ved Himmerigshøj. Her har man gentagne gange pløjet store mængder af munkesten op, som formodes at stamme fra bispens gård. Det lokale engagement i Ramløse er stort i lokalsamfundet.

Tibirke Kirke

Tibirke Kirke er antagelig bygget omkring 1120-1130 som en lille romansk kampestenskirke bestående af kirkens nuværende andet og tredje fag samt et lille kor med apsis.

I 1500-tallet hærgede en omfattende sandflugt fra kysten ved Asserbo og lagde i løbet af et par hundrede år hele egnen øde. Før sandflugten havde området, ligesom det øvrige Sjælland, spredte bebyggelser og dyrket land, hvor jorden kunne bære det.

Tofte Kilde

Lidt syd for Tibirke Kirke lige ved landevejen ligger Tofte Kilde. Et sagn vil sige, at det gamle Tibirkes tilsandede gadekær har sit udløb igennem Tofte Kilde.

Kilden har været regnet for helligkilde. Også vætter og trolde skal have hentet vand deri. Således beretter et gammelt sagn, at når Arnakketrolden havde hentet vand i Tofte Kilde, har han kørt over Tibirke Bakker, hvor der findes en gold stribe, hvor intet kan gro. (Arnold Olsen, Nordsjællandske Helligkilder 1929

 

Helenekilde

Af Liv Appel, Søren Frandsen og Erik A. Jarrum

Sagnkredsen om Helene, Arild og Thora i den nordlige Øresundsregion. I begyndelsen af 1500-årene blev bebyggelsen langs kysterne omkring det nordlige Øresund og sydlige Kattegat mere permanent, og der opstod egentlige fiskerlejer med helårsbeboelse.

Havet forbandt de små fiskersamfund, og indbyggernes livssyn var præget af den hårde tilværelse ved og på havet. Legenderne om de tre lokale katolske helgener Skt. Helene, Skt. Arild og Skt. Thora, der blev myrdet og drev i land på kysterne i området, gav god mening i dette maritime miljø – også efter reformationen i 1536, da den katolske tro var erstattet af den lutherske lære. Vi skal her se nærmere på, hvordan tro og overtro gik hånd i hånd og optog sindene. 

Foto: Visitnordsjælland

Asserbo Slotsruin

Asserbo slotsruins historie går tilbage til 1100-tallet. Det dengang Asserbo Kloster blev grundlagt, af Biskop Absalon.

I 1500-1600 tallet blev slottet ramt af den store sandflugt og formentlig forladt i begyndelsen af 1700-tallet. 

Ruinen er i dag godt bevaret og indrammes af det smukke Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage. Ikke langt fra ruinen findes en fantastisk shelter-plads med rigtig gode faciliteter. 

M/S Frederikke

Når du går ad Esrum-Tisvildevejen og kommer til Ramløse Havn, kan du være heldig og møde M/S Frederikke. Hun kan tage dig med på den smukkeste tur rundt på Arresø.

Pris: Voksen: 75 kroner – Børn: 30 kroner. Du kan købe din billet på båden og betale enten kontant eller med MobilePay, ikke med kort. Du kan også købe din billet på VisitNordsjællands hjemmeside (Nb. Det skal ske senest 48 timer før afgang)

Turinfo: Mød op ved anløbspladsen senest 15 minutter før afgang. Turen vare ca. en time. Husk en varm trøje, da det ofte er en del køligere på vandet. Læs mere om M/S Frederikke på Frederikkes hjemmeside. Her finder du oplysninger om foreningen, historien og ikke mindst, det store frivillige arbejde omkring M/S Frederikke.

Praktisk information

Transport

Buslinje 320R kører mellem Helsinge og Frederiksværk via Ramløse.

Fra Tisvildeleje Station kører toget til Hillerød via Helsinge og Kagerup.

Buslinje 361 køre fra Tisvilde til Helsinge og Hillerød.

Se mere på Rejseplanen.dk

Toilet og vand

Du finder toilet og vand:

  • Ramløse Kirke
  • Tibirke Kirke

Hvad sker der mere på etapen

Her finder du links til foreninger eller lignende, som ofte har arrangementer du kan deltage i.

Gode madsteder

Der er mange muligheder for at spise rigtig godt i Tisvilde og Tisvildeleje. Find mere information her.
 Pensionat Kildegården kan du både overnatte og spise.
Rarbarbergården ligger i Holløse. Rabarbergården er en restaurant som Louise og Thomas Køster åbnede i 2016. De driver også bæredygtigt landbrug, og ”Haver til Maver”, foruden at være koordinatorer i Gribskov Spisekammer og meget mere.

Restaurant Tinggården

Restaurant Tinggården ejes og drives af Jan Friis Mikkelsen og Charlotte Vendorf. Her serveres mad af høj kvalitet. Det kan være nødvendigt at bestille bord.

Adresse:
Frederiksværkvej 182
3300 Frederiksværk
Tlf. 4871 2235

Mad og drikke

  • I Ramløse findes en Nettobutik, med et stort udvalg af dagligvarer.
  • I Asserbo ligger en Sparkøbmand, Helsingevej 155, 3300 Frederiksværk, 6 km fra Ramløse. 
  • I Tisvilde ligger der et supermarked i Tisvilde Hovedgade.

Nye ture

Juli, 2024

  Tilmeld nyhedsbrev
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Dear visitor. Please feel free to subscribe to our newletters and be informed about latest news, events and updates.

I agree with the Terms & Conditions
  Subscribe
* we hate spam and never share your details.
×