LANDSBYERNE ESRUM OG MÅRUM

Når du forlader Esrum Kloster, og begiver dig ind i Grib Skov, passerer du Esrum Sø på din venstre side på vej mod Parforcejagtlandskabet, som i 2015 blev udpeget til UNESCOs Verdenskulturarv.

På Tisvildevejen passerer du en række kilder, der i den lokale folketro havde helbredende virkning. Den første, der ligger ganske tæt på Esrum Kloster, er Daniels Kilde. Der er mange andre seværdigheder i Gribskov. Skulle du være interesseret i at udforske disse, har Naturstyrelsen tegnet et kort over en del af dem.

På vejen kan du hvile og evt. spise ved Fændrikshus som er et gæstgiveri i Gribskov. Se åbningstider her

Mårum

Når du træder ud af skovbrynet ved Mårum Hegn med skovfogedboligen ”Mårumhus” på din højre hånd, ser du Mårum foran dig, med kirken som et tydeligt vartegn. Vejen hedder Skovvej og fører op til Landsbyen Mårum, som har 229 indbyggere og hører til Mårum Sogn. Vi siger velkommen til Mårum.

Mårum er en landsby i Nordsjælland med 250 indbyggere (2017).
Mårum var tidligere kendt for sin kilde, hvorfra blev solgt “Maarum, naturligt mineralvand fra Den Danske Stats Kilde” på flasker, tappet af Wiibroes Bryggeri i Helsingør. 

Mårum landsby omfattede i 1682 6 gårde og 3 huse uden jord. I dag er Mårum et lokalsamfund med mange aktiviteter knyttet til både forsamlingshus og kirke og et rigt foreningsliv.

Seværdigheder og særlige historiske islæt mellem Esrum og Mårum

Daniels Kilde

I det østlige hjørne af Esrum Lund mellem Krogdalshuset og Esrum Kloster ligger Daniels Kilde, der uden tvivl er blevet regnet for en helligkilde. På bunden findes egeplanker. Man brugte at lægge træbund i de hellige kilder, for at ikke de penge, man ofrede, skulle synke ned i dyndet.

Efter sagnet skal kilden bære navn efter en munk i Esrom Kloster. Han hed Daniel. Munken blev engang meget syg, og i sin nød sendte han bud efter abbed Vilhelm på Æbelholt Kloster. Vilhelm helbredte ham ved håndspålæggelse og bød ham drikke af kildens vand, der efter den tid fik lægende kraft.

Folk fra Esrum og omegn har hentet vand i Daniels kilde mod forskellige sygdomme. Det var særlig mod hovedværk, udslet og gigt, at vandet var godt. (Arnold Olsen, Nordsjællandske Helligkilder 1929)

 

 

Mårum Kirke

Mårum Kirke kan ses på lang afstand.Kirken ligger i udkanten af Mårum mod syd-øst. Kirken dækker et sogn, som breder sig helt ned til Solbjerg Engsø. Kirken ligger ret højt i landskabet i sognets nordøstre del, i den sydlige udkant af byen. Kirkegården, som er udvidet betydeligt mod vest, hegnes for den ældre dels vedkommende af hvidtet kampe- og teglstensmur, dækket med to-tre rækker tagsten.

Mårum nævnes 1231 som Martheme i Kong Valde­mar Sejr’s jordebog, i matrikel 1688 som Morume og 1844 som Maarum. I 1339 kan man for første gang læse om en præst i Mårum. Man kan også finde optegnelser fra 1567, hvor der er 27 tiendeydere og i 1647 omtales kirken, som kongens og i 1873 afhændes kirken til en del af  tiendeyderne og overgik helt til selveje 1. april 1915.  

Kulsiverne i Duemose

Kulsvierne svider kul en gang om året efter de gamle traditioner, som var udbredt i nordsjællandske skove tilbage i 1700 og 1800 tallet. Maarum Kulsvierlaug har til formål at fastholde håndværket, så vi i dag stadigvæk kan se håndværket blive udført og få en ide om kulsvierens liv.

Hvert år – den anden lørdag i juli, åbner milepladsen i Duemose og du bliver nu inviteret til en hyggelig dag i det grønne. Kl. 15 blæser Oldermanden i hornet og gi’r ordre til kulsvierne om at åbne en mile, så du kan se kvaliteten på årets trækul. En ny sættes op, så du kan se, hvordan milen bygges op.

Medarbejdere fra Naturstyrelsen Nordsjælland inviterer dig derefter på tur rundt i skoven, hvor de fortæller om skovdrift før og nu samt fakta, løgn og skrøner om de oprindelige kulsvier i Nordsjælland. Tilbage fra turen har kulsvierne arrangeret en stor grill, hvor du kan lave din medbragte mad over nylavet trækul. Du kan bidrage til kulsvierlaugets arbejde ved at købe øl, vand og vin på milepladsen.

Dagen slutter med levende musik, fællessang og almindelig hygge. Når natten sænker sig over milepladsen, sidder kun nattevagten tilbage for at våge over den sidste mile.

Grønnekilde

Grønnekilde er en helligkilde. Sagnet siger, at Esrum munkene vandrede ud til Grønnekilde Skærtorsdag i Påsken, ”det grønnes dag”, for her at vaske de fattiges fødder i kildevandet, og på denne måde at vise deres ydmyghed.

Røret man ser stikke ud af brinken siges at være et efterladenskab af ”Jens Omgang”, som engang måtte stikke sit gevær ind i jorden i skrænten for ikke at blive taget med dette i hånden. Jens Omgang var en krybskytte som levede på egnen i 1800-tallet.

Hvide Kilde

Ikke langt fra Grønnekilde kommer du til den anden hellige kilde, Hvidekilde. Hvidekilde ligger for foden af en skråning med udsigt over Kollerup Enghave, som er et gammelt afgræsnings-område for Mårum bøndernes kreaturer. Også her er der et sagn.

Det siges at Esrum munkene gik i procession til Hvidekilde i påskeugen, ”den hvide uge”. En anden overlevering siger: ”At så længe der løber vand i Hvidekilde, får vi ikke krig i Danmark”. Til beroligelse for læseren, kan de oplyses at ingen endnu har observeret at kilden er løbet tør for vand.

 

Esrum Kloster

Uanset om du kommer til Esrum Kloster som pilgrimsrejsende, på dagsvandring i Gribskov eller som almindelig besøgende, bliver du budt velkommen i klosterkælderen.

Esrum Kloster er et gammelt cistercienserkloster, der ligger ved Esrum nord for Esrum Sø i et landskab med skove og enge. Klosteret blev indviet til Jomfru Maria i 1151. Under ordenens ekspansion i 1100-tallet fungerede klosteret som spydspids i Skandinavien for udbredelsen af troen og for ordenen, idet Esrum Kloster snart blev moderkloster ved grundlæggelsen af flere klostre i Danmark og Nordtyskland. Efter en større restaurering åbnede det i 1997 for offentligheden.

Ud over en udstilling om klosterliv og middelalder på klosteret og de mange medicinske urter i klosterhaven, afholdes der større markeder og festivaler bl.a. Esrum Middelalderdage, høstfestival, ølfestival og julemarked. 

Gribskov

Gribskov er Danmarks største gamle skov, og der findes mange gamle fortidslevn, interessante naturområder og kulturelle mindesmærker. Overalt i terrænet findes spor efter vore forfædre, såsom jættestuer og forsvundne landsbyer. Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr, et ynglende fiskeørnepar og mange store gamle træer.

Gribskov er netop blevet udpeget til den ene af Danmarks Naturnationalparker. Læs mere her 

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside. Her finder du også kort med seværdigheder, historie og aktiviteter i og om Gribskov. Gribskov udgør også en del af det nikke parforcejagtlandskab i Nrdjsælland, som er optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Læs mere om historien bag på Parforce.dk

 

Praktisk information

Transport med bil

Hvis du sætter GPS på, risikerer du at blive ledt til Klostergade i Esrum by. Her er ingen parkering! Du skal derimod køre ind til klosteret fra Frederiksværksvej (rutenummer 205).
Der er god skiltning ud for grusvejen, som fører op til P-pladsen.

Transport med tog, bus og til fods

Fra København via Helsingør:
Tag kystbanen til Helsingør og derfra videre med bus 390R. Stå af ved Esrum Kostskole i Esrum By.

Fra København via Hillerød:
Tag S tog til Hillerød og derfra videre med lokalbane 940R mod Gilleleje. Stå af på Mårum Station og tag bus 362 til Esrum. Stå af ved Esrum Kostskole i Esrum by.

Hvis du vil gå lidt kan du stå af på Mårum Station og gå de sidste 4,6 kilometer i naturskønne omgivelser til Esrum Kloster. Du kan også stå af på Kagerup station og finde vej gennem Gribskov til klosteret.

Med kano eller bådfart

Tag til Fredensborg (lokalbane 930R) og spadser ned til Esrum Sø.

Her finder du både kanoudlejning og Fredensborg Bådfart, begge løsninger som kan bringe dig og dit selskab over til den anden bred af Esrum Sø.

Læs mere om kanoudlejning “Sne og Vand”

Toilet og vand

Du finder toilet og vand:

  • Esrum Kloster
  • Mårum Kirke
  • OK-tanken

Mad og drikke

På Esrum Kloster er der Restaurant Klosterkælderen, og ved vandmøllen finder du Møllecaféen, hvor du i sommerhalvåret kan købe et måltid mad f.eks. suppleret med den meget velsmagende Esrum Kloster Øl. En god start på den videre tur gennem Gribskov.
Få yderligere oplysninger

I Mårum kan du købe mad og drikke på OK- tanken, Ny Mårumvej 174, 3230 Græsted. Find åbningstider på deres Facebook-side

Hvis dit B&B på etapen ikke tilbyder aftensmad, kan du bestille maden hos Nordsjællands Kogekoneservice og få det leveret. Ring og aftal nærmere på tlf. 25480436

Hvad sker der mere på etapen

Her finder du links til foreninger eller lignende, som ofte har arrangementer du kan deltage i.

Nye ture

Juli, 2024

  Tilmeld nyhedsbrev
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Dear visitor. Please feel free to subscribe to our newletters and be informed about latest news, events and updates.

I agree with the Terms & Conditions
  Subscribe
* we hate spam and never share your details.
×