LANDSBYERNE MÅRUM OG ANNISSE

Efter en velfortjent nats søvn på et af overnatningsstederne i Mårum eller Kagerup går turen videre mod Annisse. Undervejs passerer du en række kilder, der i den lokale folketro havde helbredende virkning. Vandet i kilderne er renere end vand fra vandhanen. Prøv selv, og se om du kan smage forskel. 

På denne etape er den korte rute ca. 19 km. og den længste rute ca. 26 km. 
Læs med herunder, hvor du kan læse om oplevelsesværdier langs den kort og lange rute og om udvalgte seværdigheder på etapen.

Den korte rute (19 km)

 I den sydlige ende af Solbjerg Engsø finder du et plateau med bænke og god udsigt udover søen. På gode dage, kan man være heldig at se havørne og andre rovfugle. Det er også her du finder Haldbjerg Have med shelter og stort bål og spiseområde, hvor du gerne må spise din medbragte madpakke.

Fra Solbjerg Engsø kommer man gennem Høbjerg Orned til engene omkring Pibe Mølle. Pibe Mølle står stolt og rank på en bakke top med den mest vidunderlige udsigt. Nyd en pause her i græsset og hvis møllen har åben, und dig selv en tur op i den kulturhistoriske og smukt bevaret mølle. Du vil se, at der over det små-bakkede landskab rejser sig et utal af bakkeknuder og korte rygge. Disse består væsentligst af sand eller grus enkelte dog af ler, som eksempelvis Tvingsbakke ved Petershvile.

Den lange rute (26 km)

Har du valgt den lange rute, kommer du igennem den smukke lille landsby Bendstrup og kommer videre til Alsønderup.

Alsønderup Kirke er en smuk gammel landsbykirke med en historie som række helt tilbage til 1100 tallet. Fra Alsønderup går ruten gennem Nejede Vestskov og møder Arresø ved Pøleåens udløb.

 

Seværdigheder langs Mårum – Annisse

Annisse Kirke

Annisse Kirke er beliggende i Gl. Annisse med en fantastisk udsigt over Arresø, lige når man kommer ud af våbenhuset. Annisse Kirke er omtalt første gang i 1175 i forbindelse med et mageskifte mellem Biskop Absalon og Æbleholdt kloster.

Efter reformationen blev kirken anneks til Ramløse Kirke med Annissegård som anneksgård. Som ved alle gamle kirker knytter der sig et sagn til stedet. Et fortæller, at kirken skulle have stået på ”Thomsebakken”, men blev forstyrret af trolde og måtte flyttes.

Solbjerg Engsø

Søerne ligger alle langs Pøleåen, og ved opretningen af vådområderne er det hensigten at man tilbageholder en del af den fosfor der, trods forbedret teknik, stadig udledes fra rensningsanlæggene. Rensningen foregår via et såkaldt stryg i den nordlige ende af Solbjerg Engsø, hvor der udjævnes et fald på 2 meter over en 200 meter lang strækning.

Søen er kun i gennemsnit 70 cm dyb, på det dybeste sted 1, m. Søen tilbageholder fosforen i vandet og er samtidig hvilebassin for mange fisk. Der er et meget rigt fugleliv omkring søen, og både fiskeørn og havørn søger føde i søen. Vandprøver viser, at Solbjerg Engsø har tilbageholdt 10 tons fosfor, hvilket er 20 gange mere end forventet.

Pibe Mølle

Pibe Mølle er Sjællands eneste stubmølle bevaret på stedet. Det er et af de få danske dobbeltanlæg med både vind- og vandmølle, hvor vindmøllen er bevaret. Begge møller var i brug indtil 1921. Pibe Mølle er bygget i 1779 og ligger på sin oprindelige plads på en bakketop nordøst for Annisse med Pøleåen løbende for foden af bakken i et engareal. I 1878 blev Annisse Mølle bygget ikke langt fra Pibe Mølle. Annisse Mølle blev nedrevet i 1942.

Pibe Møllelaug blev oprettet i 1995. Lauget begyndte dog allerede at køre med møllen i 1991. I 2016 var det 25 år siden at møllen begyndte at køre igen. Der er aktivitet omkring den gamle mølle, og der køres årligt med møllen adskillige gange henover sommeren med første gang i maj, og sidste gang i september. 

Møllelauget er meget aktive, og stiller ofte op som formidlere af den dyrebare kulturhistorie om møllen. Helsinge Kommune overtog i 1989 Pibe Mølle fra Nationalmuseet. Den har siden fået nye vinger i 1995, og udskiftet den store stenbjælke i 1997. Møllelauget holder åbent hus på dansk mølledag, som er den 3. søndag i juni. 

 Billedet er af Ramløse Gospelkor i en skøn forening med Mølledag ved Pibemølle, på den smukkeste sommerdag.

 

Grønnekilde & Hvide Kilde

På Esrum-Tisvildevejen passerer du en række kilder, der i den lokale folketro havde helbredende virkning.  Den første kilde du møder, er Grønnekilde. Grønnekilde er en helligkilde. Sagnet siger, at Esrum munkene vandrede ud til Grønnekilde Skærtorsdag i Påsken, ”det grønnes dag”, for her at vaske de fattiges fødder i kildevandet, og på denne måde at vise deres ydmyghed.

Røret man ser stikke ud af brinken siges at være et efterladenskab ”Jens Omgang”, som engang måtte stikke sit gevær ind i jorden i skrænten for ikke, at blive taget med dette i hånden. Jens Omgang var en krybskytte, som levede på egnen i 1800-tallet.

Alsønderup Kirke

Kirken er første gang nævnt i et u-dateret mageskifte mellem biskop Absalon og Æbelholt kloster i årene 1171-78, hvorved bispetienden kom til Æbelholt. Det blev bestemt, at kirken skulle nedbrydes og at menigheden skulle søge Æbelholt klosterkirke.

Kirken stod derefter øde men blev ikke nedbrudt, og et kongebrev af 29. maj 1561 bestemte, at den atter måtte tages i brug, da sognefolkene klagede over, at Æbelholt lå for langt borte og var for stor at vedligeholde. Sognefolkene skulle herefter vedligeholde kirken og have præst og degn fælles med Tjæreby Kirke.

I 1567 var der 21 tiendeydere i sognet og i 1651 blev kirken betegnet som anneks til Tjæreby og er stadigvæk et pastorat med denne. I 1875 købte kommunen kirken af statskassen for 9.520 rigsdaler. Den 1. april 1970 overgik den til selveje. 

Gribskov

Gribskov er Danmarks største gamle skov, og der findes mange gamle fortidslevn, interessante naturområder og kulturelle mindesmærker. Overalt i terrænet findes spor efter vore forfædre, såsom jættestuer og forsvundne landsbyer. Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr, et ynglende fiskeørnepar og mange store gamle træer.

Gribskov er netop blevet udpeget til den ene af Danmarks Naturnationalparker. Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.
Her finder du også kort med seværdigheder, historie og aktiviteter i og om Gribskov. Gribskov udgør også en del af det unikke parforcejagtlandskab i Nordsjælland, som er optaget på UNESCOs verdensarvsliste. 

Mårum Kirke

Mårum nævnes 1231 som Martheme i Kong Valde­mar Sejr’s jordebog, i matrikel 1688 som Morume og 1844 som Maarum. I 1339 kan man for første gang læse om en præst i Mårum.

Man kan også finde optegnelser fra 1567, hvor der er 27 tiendeydere og i 1647 omtales kirken, som kongens og i 1873 afhændes kirken til en del af  tiendeyderne og overgik helt til selveje 1. april 1915.

Kirken ligger ret højt i landskabet i sognets nordøstre del, i den sydlige udkant af byen. Kirkegården, som er udvidet betydeligt mod vest, hegnes for den ældre dels vedkommende af hvidtet kampe- og teglstensmur, dækket med to-tre rækker tagsten.

Teglværket

Områdets forekomst af ler gav grundlag for etablering af Pedershvile Teglværk i 1933. Teglværket drives i dag af Wienerberger A/S, som er et datterselskab i den verdensomspændende teglkoncern Wienerberger AG. På Pedershvile Teglværk produceres i dag mursten og beklædningstegl af ler udvundet på arealer omkring teglværket.

 

Praktiske råd

Transport med bil

Hvis du sætter GPS på, risikerer du at blive ledt til Klostergade i Esrum by. Her er ingen parkering! Du skal derimod køre ind til klosteret fra Frederiksværksvej (rutenummer 205). Der er god skiltning ud for grusvejen, som fører op til P-pladsen.

Transport med tog, bus og til fods

Fra København via Helsingør:
Tag kystbanen til Helsingør og derfra videre med bus 390R. Stå af ved Esrum Kostskole i Esrum By.

Fra København via Hillerød:
Tag S tog til Hillerød og derfra videre med lokalbane 940R mod Gilleleje. Stå af på Mårum Station og tag bus 362 til Esrum. Stå af ved Esrum Kostskole i Esrum by.

Hvis du vil gå lidt kan du stå af på Mårum Station og gå de sidste 4,6 kilometer i naturskønne omgivelser til Esrum Kloster. Du kan også stå af på Kagerup station og finde vej gennem Gribskov til klosteret.

Med kano eller bådfart

Tag til Fredensborg (lokalbane 930R) og spadser ned til Esrum Sø.

Her finder du både kanoudlejning og Fredensborg Bådfart, begge løsninger som kan bringe dig og dit selskab over til den anden bred af Esrum Sø.

Læs mere om kanoudlejning “Sne og Vand”

Mad og drikke

I Mårum findes OK-tanken som sælger lidt dagligvarer samt sandwich, pølser, brød og drikkevarer. Find åbningstider på deres Facebook side.

Mad og drikke på vejen fra Mårum til Annisse:

Hvis dit B&B på etapen ikke tilbyder aftensmad, kan du bestille maden hos Nordsjællands Kogekoneservice og få det leveret. Ring og aftal nærmere på tlf. 25480436.

I Høbjerg, få kilometer efter Solbjerg Engsø, ligger Restaurant Pibe Mølle samt oste- og vinbutikken Pibe Mølle Ost og Vin.

I Alsønderup finder man en god Spar Købmand med et godt udvalg af dagligvare.

  Toilet og vand

  Du finder toilet og vand:

  • Mårum Kirke
  • OK-tanken i Mårum
  • Haldbjerg Shelter
  • Alsønderup Kirke
  • Annisse Kirke

  Nye ture

  Juli, 2024

    Tilmeld nyhedsbrev
  SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

  Dear visitor. Please feel free to subscribe to our newletters and be informed about latest news, events and updates.

  I agree with the Terms & Conditions
    Subscribe
  * we hate spam and never share your details.
  ×