Oplev Nordsjælland i Vandretempo

Bliv budt velkommen af frivillige, små erhvervsdrivende
& andre dedikerede lokale

Læs mere her

På vandringens præmisser

Vi vil med Esrum-Tisvildevejen vise en del af Nordsjælland, som ikke er en fortegning, et ønskebillede eller en forestilling om det turisten helst vil have, men Nordsjælland, før og nu, i sin umiddelbare, naturlige og smukke fremtræden. 
På vandringens præmisser opleves i stedet mennesker, kultur og natur ved at bevæge sig langsomt igennem egnene, ved at møde de mennesker der lever deres hverdagsliv her, og som gennem Esrum-Tisvildevejen inviterer indenfor i landsbyerne til overnatning, mad og en snak.

Vi har med Esrum-Tisvildevejen forsøgt, at skabe et praktisk grundlag for, at du kan opleve denne del af Nordsjælland i vandretempo, og dermed få muligheden for at synke ind i den fantastiske oplevelse det er, selv at gå gennem landskaber og landsbyer.

Rigtig god rejse!”

– RIGMOR WESTH BAAGØE
Initiativtager til Esrum-Tisvildevejen

Om Foreningen Esrum-Tisvildevejen

Foreningen blev stiftet den 1. juli 2017 i Annisse under navnet KulturNaturNordsjælland.

Foreningen har til formål, på almennyttigt grundlag, at fremme, understøtte og videreudvikle Esrum-Tisvildevejen. Foreningens navn er Foreningen Esrum-Tisvildevejen og har hjemsted i Gribskov Kommune

Foreningens medlemmer udvælges på baggrund af faglige og personlige kompetencer og engagement, som antages at være til gavn for formålet og hermed for projektet Tisvildevejen.

Foreningens medlemmer fungerer, som arbejdende medlemmer med afsæt i deres forskellige kompetenceområder og netværk.

Et bæredygtigt projekt

Esrum-Tisvildevejen er skabt, og skabes fortsat, i et samarbejde mellem mange frivillige borgere, lokale foreninger, mindre lokale virksomheder og institutioner bl.a. Museum Nordsjælland, Visit Nordsjælland, Esrum Kloster, Ramløse og Pibe Mølle, Naturstyrelsen, kirkerne og Gribskov Kommune.

Projektet er et ”Open Source” projekt, hvor det liv, og den energi og økonomi der eventuelt måtte genereres i forbindelse med udviklingen af Esrum-Tisvildevejen, har til hensigt at komme alle involverede til gode og skabe en synergieffekt, både for de besøgende og for dem, som er med til at skabe Esrum-Tisvildevejen.

Vi mener at dette er en bæredygtig måde at tænke samfund og turisme på – at skabe grundlag for oplevelser, som fører til glæde for alle dem der engagerer sig.

Nærhed, dedikation og autenticitet

Esrum-Tisvildevejen næres af værdier som nærhed, dedikation og autenticitet. Disse værdier tilføres af lokale frivillige aktører, små erhvervsdrivende og andre dedikerede mennesker, gennem kærlighed og tilknytning til deres egn og et kæmpe engagement i projektet.

De frivillige aktører arrangerer løbene vandringer fra en til flere dages varighed, hvor de videreformidler fortællinger, som står skarp i deres erindringer og som til tider også ligger tilbage som tydelige relikvier i landskabet.

Esrum-Tisvildevejen dyrker lokale netværk på tværs af landsbyer, mobiliserer fællesskaber, understøtter lokale erhverv og styrker den bæredygtige turisme. Projektet udfolder og forstærker gennem de stedbundne processer, de enkelte landsbyers værdier og liv.

Et ’projekt i projektet’ 

Formidling af den lokale kultur

Der er en stor tæthed af kulturseværdigheder på Tisvildevejen.
Vi ser det som en af vores store opgaver, at være med til at formidle disse steder, så de spændende og vigtige fortællinger ikke går tabt. En stor del af den levende formidling på Tisvildevejen foregår ude i landskabet og landsbyerne. 

Kulturformidlingen på Esrum-Tisvildevejen foregår både som arrangerede kulturanslag som annonceres her på siden, men også hvor vandrere selv booker en lokal guide som enten frivilligt eller honoreret fungerer som kulturguide. Vælger du at deltage på en gruppevandring, kan du måske møde den historie-interesserede naturvejleder Niels Henriksen, som ses på billedet her til højre.

Nye ture

Maj, 2024

  Tilmeld nyhedsbrev
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Dear visitor. Please feel free to subscribe to our newletters and be informed about latest news, events and updates.

I agree with the Terms & Conditions
  Subscribe
* we hate spam and never share your details.
×