SAMARBEJDSPARNERE OG FRIVILLIGE

De nære møder

På Pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen er det frivillige borgere eller små virksomhedsdrivende, som tager imod dig som vandrer. De tror alle på de nære oplevelser og ser frem til at møde dig og byde dig indenfor.

Vi  samarbejder med kirkerne i Mårum, Annisse, Ramløse og Tibirke  samt disse kirkers menighedsråd. Maritim Turisme, lokale frivillige og lokale virksomheder. Herudover samarbejder vi med:

Om Foreningen Esrum-Tisvildevejen

Foreningen blev stiftet den 1. juli 2017 i Annisse under navnet KulturNaturNordsjælland.

Foreningen har til formål, på almennyttigt grundlag, at fremme, understøtte og videreudvikle Esrum-Tisvildevejen. Foreningens navn er Foreningen Esrum-Tisvildevejen og har hjemsted i Gribskov Kommune

Foreningens medlemmer udvælges på baggrund af faglige og personlige kompetencer og engagement, som antages at være til gavn for formålet og hermed for projektet Tisvildevejen.

Foreningens medlemmer fungerer, som arbejdende medlemmer med afsæt i deres forskellige kompetenceområder og netværk.

Foreningen samarbejder med en række overnatningssteder og fødevare-producenter langs Esrum-Tisvildevejen. På billedet ses vin fra Gardbolund Naturvin.

Esrum-Tisvildevejen og menneskene

Esrum-Tisvildevejen næres af værdier som nærhed, dedikation og autenticitet. Disse værdier tilføres af lokale frivillige aktører, små erhvervsdrivende og andre dedikerede mennesker, gennem kærlighed og tilknytning til deres egn og et kæmpe engagement i projektet. På Pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen er det frivillige borgere eller små virksomhedsdrivende, som tager imod dig som vandrer. De tror alle på de nære oplevelser og ser frem til at møde dig og byde dig indenfor. 

Projektet er et ”Open Source” projekt, hvor det liv, og den energi og økonomi der eventuelt måtte genereres i forbindelse med udviklingen af Esrum-Tisvildevejen, har til hensigt at komme alle involverede til gode og skabe en synergieffekt, både for de besøgende og for dem, som er med til at skabe Esrum-Tisvildevejen. Vi mener at dette er en bæredygtig måde at tænke samfund og turisme på – at skabe grundlag for oplevelser, som fører til glæde for alle dem der engagerer sig.

Et bæredygtigt projekt

Esrum-Tisvildevejen er skabt, og skabes fortsat, i et samarbejde mellem mange frivillige borgere, lokale foreninger, mindre lokale virksomheder og institutioner. bl.a. Museum Nordsjælland, Visit Nordsjælland, Esrum Kloster, Ramløse og Pibe Mølle, Naturstyrelsen, kirkerne og Gribskov Kommune.

Det er foreningens hovedopgave at administrere logistikken bag vandreruten, mens samarbejdet med ovennævnte virksomheder støtter op om projektet og muliggør, at der kan udvikles attraktive tilbud og skabes fantastiske oplevelser langs ruten. Esrum-Tisvildevejen dyrker lokale netværk på tværs af landsbyer, mobiliserer fællesskaber, understøtter lokale erhverv og styrker den bæredygtige turisme. Projektet udfolder og forstærker gennem de stedbundne processer, de enkelte landsbyers værdier og liv.  

Nye ture

Juli, 2024

  Tilmeld nyhedsbrev
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Dear visitor. Please feel free to subscribe to our newletters and be informed about latest news, events and updates.

I agree with the Terms & Conditions
  Subscribe
* we hate spam and never share your details.
×